Namnet på föreskriften är Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5).

Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 2025. De nya kraven gäller funktioner i elmätare, mätsystem och mätutrustning. Energimarknadsinspektionen (Ei) bemyndigades samtidigt att ta fram föreskrifter med ytterligare krav.

Funktionskraven ska enligt den nya mätförordningen vara uppfyllda av nätföretagen senast vid ingången av mätåret 2025 och ska omfatta mätsystem och mätutrustning för samtliga elanvändare som är lågspänningskunder.

Vad innebär funktionskraven?

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning:

  • Ger förutsättningar för elanvändare att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter, som exempelvis använd effekt. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden.
  • Främjar en tillförlitlig och effektiv nätdrift och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Vad tillför Ei:s föreskrifter?

Föreskrifterna innehåller två definitioner (avbrott och öppet kundgränssnitt) samt förtydliganden av vad som avses med nära realtid, det vill säga att kunden ska kunna ta del av informationen via mätarens kundgränssnitt i nära realtid, och krav på att elnätsföretaget ska aktivera eller inaktivera kundgränssnittet inom en arbetsdag.

Läs mer

Se även Ei:s tidigare rapporter:

Ny föreskrift om funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder

by , https://www.ei.se, 2019-06-14 13:19:42

Nu finns en ny föreskrift om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning publicerad på ei.se. Föreskriften träder i kraft den 1 oktober 2019, men kraven i föreskriften behöver inte vara uppfyllda förrän den 1 januari 2025.

Namnet på föreskriften är Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5).

Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 2025. De nya kraven gäller funktioner i elmätare, mätsystem och mätutrustning. Energimarknadsinspektionen (Ei) bemyndigades samtidigt att ta fram föreskrifter med ytterligare krav.

Funktionskraven ska enligt den nya mätförordningen vara uppfyllda av nätföretagen senast vid ingången av mätåret 2025 och ska omfatta mätsystem och mätutrustning för samtliga elanvändare som är lågspänningskunder.

Vad innebär funktionskraven?

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning:

  • Ger förutsättningar för elanvändare att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter, som exempelvis använd effekt. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden.
  • Främjar en tillförlitlig och effektiv nätdrift och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Vad tillför Ei:s föreskrifter?

Föreskrifterna innehåller två definitioner (avbrott och öppet kundgränssnitt) samt förtydliganden av vad som avses med nära realtid, det vill säga att kunden ska kunna ta del av informationen via mätarens kundgränssnitt i nära realtid, och krav på att elnätsföretaget ska aktivera eller inaktivera kundgränssnittet inom en arbetsdag.

Läs mer

Se även Ei:s tidigare rapporter:

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.