Varje år publicerar Ei information om residualmixen. Informationen om residualmixen är först och främst viktig för elhandelsbolag, eftersom de är skyldiga att i efterhand informera sina kunder om på vilket sätt den el de levererat är producerad.

Residualmix för 2018

I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå. Det är Ei som har ansvar för beräkningarna och residualmixen är densamma för alla elhandelsbolag.

Den nordiska residualmixen för 2018 består av 24,79 procent förnybart producerad el, 39,77 procent kärnkraftsproducerad el och 35,43 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 250,76 g/CO2 per kWh.

Mer information

Nu finns information om residualmix för 2018

by , https://www.ei.se, 2019-06-10 09:58:23

Nu finns Residualmixen för 2018 publicerad på Energimarknadsinspektionens (Ei) webbplats.

Varje år publicerar Ei information om residualmixen. Informationen om residualmixen är först och främst viktig för elhandelsbolag, eftersom de är skyldiga att i efterhand informera sina kunder om på vilket sätt den el de levererat är producerad.

Residualmix för 2018

I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå. Det är Ei som har ansvar för beräkningarna och residualmixen är densamma för alla elhandelsbolag.

Den nordiska residualmixen för 2018 består av 24,79 procent förnybart producerad el, 39,77 procent kärnkraftsproducerad el och 35,43 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 250,76 g/CO2 per kWh.

Mer information

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.