I och med beslutet får Nasdaq utföra den gemensamma dagen före-marknadskopplingen i samtliga svenska elområden. Det betyder att det nu finns tre nominerade elmarknadsoperatörer som får bedriva handel med el på dagen före-marknaden, EPEX SPOT, Nasdaq och Nord Pool, och två nominerade elmarknadsoperatörer som får bedriva handel med el på intradagsmarknaden, EPEX SPOT och Nord Pool.
För närvarande är det bara Nord Pool som bedriver en aktiv handel. 

Bakgrund

Att Ei tar beslut om att utse nominerade elmarknadsoperatörer beror på regler från EU som trädde i kraft i augusti 2015 – Kommissionens förordning (EU) 2015/1222, även kallad CACM. Syftet med förordningen är att harmonisera dagen före-marknaden och intradagsmarknaden inom EU. Tanken är att detta ska leda till bland annat god konkurrens, ökad transparens och effektiv prissättning på el.   

Här kan du läsa mer om elbörsverksamhet

Här hittar du mer information om EU-förordningen CACM

Nasdaq utsedd till nominerad elmarknadsoperatör - NEMO

by , https://www.ei.se, 2019-01-08 16:09:49

Den 20 december 2018 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om att utse Nasdaq Oslo ASA till nominerad elmarknadsoperatör – NEMO. Beslutet gäller i fyra år.

I och med beslutet får Nasdaq utföra den gemensamma dagen före-marknadskopplingen i samtliga svenska elområden. Det betyder att det nu finns tre nominerade elmarknadsoperatörer som får bedriva handel med el på dagen före-marknaden, EPEX SPOT, Nasdaq och Nord Pool, och två nominerade elmarknadsoperatörer som får bedriva handel med el på intradagsmarknaden, EPEX SPOT och Nord Pool.
För närvarande är det bara Nord Pool som bedriver en aktiv handel. 

Bakgrund

Att Ei tar beslut om att utse nominerade elmarknadsoperatörer beror på regler från EU som trädde i kraft i augusti 2015 – Kommissionens förordning (EU) 2015/1222, även kallad CACM. Syftet med förordningen är att harmonisera dagen före-marknaden och intradagsmarknaden inom EU. Tanken är att detta ska leda till bland annat god konkurrens, ökad transparens och effektiv prissättning på el.   

Här kan du läsa mer om elbörsverksamhet

Här hittar du mer information om EU-förordningen CACM

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.