Enligt ellagen får elnätsföretag inte ställa tekniska krav eller andra villkor (om det inte är motiverat av exempelvis leveranssäkerhetsskäl) som gör det svårt för energitjänsteföretag och elhandlare att erbjuda sina kunder tjänster för ändrad elförbrukning.

– Att det inte finns hinder för den här typen av tjänster är viktigt eftersom efterfrågeflexibilitet skapar möjligheter för ett effektivare elsystem och ett system som kan integrera mer variabel elproduktion från förnybara energikällor, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Ei undersöker varje år om det finns hinder för efterfrågeflexibilitet och publicerar resultatet i en rapport. Undersökningen sker dels i form av en tillsyn av slumpvis utvalda elnätsföretag, dels i form av en frivillig enkät till elhandlare och energitjänsteföretag.

Enkät till elhandlare och energitjänsteföretag

Via enkäten undersöker Ei om elhandlare och energitjänsteföretag har upplevt att elnätsföretagen ställer krav som försvårar för företagen att leverera tjänster som bidrar till ändrad förbrukning. Denna enkät ingår inte i tillsynen och det är frivilligt för företagen att besvara enkäten. För att få ett bra underlag hoppas Ei att så många som möjligt vill medverka. Enkäten kan besvaras här på Ei:s webbplats och är öppen till och med den 24 april.

Uppdaterat: Enkäten är stängd.

Tillsyn av 20 slumpvis utvalda elnätsföretag

Ei kommer även att begära att 20 slumpvis utvalda elnätsföretag redogör för om de ställer några tekniska krav eller andra villkor som kan påverka tillhandahållandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet/ändrad elförbrukning. Frågorna är en del av Ei:s tillsyn och är därför obligatoriska för elnätsföretagen att svara på.

Ei kommer även att ställa frågor till elnätsföretagen om de själva erbjuder tjänster för ändrad elförbrukning, till exempel genom direkt laststyrning eller indirekt styrning via tariffer, den delen av enkäten är frivillig för nätföretagen att svara på.

Undersökningen sker via en webbenkät som skickas via e-post till de utvalda företagen.

Finns hinder för efterfrågeflexibilitet? Svara gärna på Ei:s enkät

by , https://www.ei.se, 2019-03-22 08:27:23

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt elförordningen följa upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen sker via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag.

Enligt ellagen får elnätsföretag inte ställa tekniska krav eller andra villkor (om det inte är motiverat av exempelvis leveranssäkerhetsskäl) som gör det svårt för energitjänsteföretag och elhandlare att erbjuda sina kunder tjänster för ändrad elförbrukning.

– Att det inte finns hinder för den här typen av tjänster är viktigt eftersom efterfrågeflexibilitet skapar möjligheter för ett effektivare elsystem och ett system som kan integrera mer variabel elproduktion från förnybara energikällor, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Ei undersöker varje år om det finns hinder för efterfrågeflexibilitet och publicerar resultatet i en rapport. Undersökningen sker dels i form av en tillsyn av slumpvis utvalda elnätsföretag, dels i form av en frivillig enkät till elhandlare och energitjänsteföretag.

Enkät till elhandlare och energitjänsteföretag

Via enkäten undersöker Ei om elhandlare och energitjänsteföretag har upplevt att elnätsföretagen ställer krav som försvårar för företagen att leverera tjänster som bidrar till ändrad förbrukning. Denna enkät ingår inte i tillsynen och det är frivilligt för företagen att besvara enkäten. För att få ett bra underlag hoppas Ei att så många som möjligt vill medverka. Enkäten kan besvaras här på Ei:s webbplats och är öppen till och med den 24 april.

Uppdaterat: Enkäten är stängd.

Tillsyn av 20 slumpvis utvalda elnätsföretag

Ei kommer även att begära att 20 slumpvis utvalda elnätsföretag redogör för om de ställer några tekniska krav eller andra villkor som kan påverka tillhandahållandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet/ändrad elförbrukning. Frågorna är en del av Ei:s tillsyn och är därför obligatoriska för elnätsföretagen att svara på.

Ei kommer även att ställa frågor till elnätsföretagen om de själva erbjuder tjänster för ändrad elförbrukning, till exempel genom direkt laststyrning eller indirekt styrning via tariffer, den delen av enkäten är frivillig för nätföretagen att svara på.

Undersökningen sker via en webbenkät som skickas via e-post till de utvalda företagen.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.