Förordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) trädde i kraft den 14 september 2017.

Den 5 juni tog Ei emot ett förslag från Svenska kraftnät enligt EU-förordningen. Förslaget gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver i enlighet med artikel 154.3.

Vad händer nu?

Ei kommer att analysera förslaget och därefter fatta beslut i december 2019.

Vem berörs av förordningen?

Det är framförallt Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.

Ei har tagit emot förslag om krav för frekvenshållningsreserver enligt EU-förordningen SO

by , https://www.ei.se, 2019-06-11 08:13:09

Den 5 juni fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in ett förslag från Svenska kraftnät som gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver. Förslaget är en del i arbetet med EU-förordningen SO.

Förordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) trädde i kraft den 14 september 2017.

Den 5 juni tog Ei emot ett förslag från Svenska kraftnät enligt EU-förordningen. Förslaget gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver i enlighet med artikel 154.3.

Vad händer nu?

Ei kommer att analysera förslaget och därefter fatta beslut i december 2019.

Vem berörs av förordningen?

Det är framförallt Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.