Förslaget är framtaget gemensamt av transmissionsnätsföretagen inom EU.

Ei har godkänt förslaget om viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt EU-förordningen SO

by , https://www.ei.se, 2019-01-21 16:05:39

Den 17 januari 2019 beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) att godkänna Svenska kraftnäts förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt förordningen SO. På engelska kallas det KORRR (Key Organizational Requirements, Roles and Responsibilities).

Förslaget är framtaget gemensamt av transmissionsnätsföretagen inom EU.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.