I september 2018 skickade Svenska kraftnät in förslag till Ei enligt fyra olika artiklar i förordningen (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen handlar om parametrar för frekvenskvalitet enligt artikel 127 samt tre förslag om regler för frekvenshållningsreserver enligt artikel 153, artikel 154 och artikel 163.

Ei har nu beslutat att godkänna Svenska kraftnäts förslag.

Läs mer om besluten och om EU-förordningen SO.

Ei har fattat fyra beslut enligt EU-förordningen SO

by , https://www.ei.se, 2019-03-15 08:59:25

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nyligen fattat beslut enligt fyra artiklar i EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

I september 2018 skickade Svenska kraftnät in förslag till Ei enligt fyra olika artiklar i förordningen (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen handlar om parametrar för frekvenskvalitet enligt artikel 127 samt tre förslag om regler för frekvenshållningsreserver enligt artikel 153, artikel 154 och artikel 163.

Ei har nu beslutat att godkänna Svenska kraftnäts förslag.

Läs mer om besluten och om EU-förordningen SO.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.