De nya reglerna innebär bland annat att kalkylräntan, som varit en tvistefråga de senaste åren, nu är inskriven i förordningen. Fler anläggningskategorier och ändrade avskrivningstider är också nyheter i regleringen 2020–2023.

Alla beslut klara 31 oktober

Nu har Ei tagit de första fyra* besluten inför tillsynsperioden 2020–2023. Beslut för resterande elnätsföretag kommer att fattas löpande till och med den 31 oktober då alla beslut ska vara klara.

I besluten har den tillåtna avkastningen (kalkylräntan) fastställts till 2,16 procent (realt före skatt). Det motsvarar 3,92 procent nominellt före skatt. Avkastningsnivån är väsentligt lägre än för perioden 2016–2019.

– Nya regler och ändrade marknadsförutsättningar har inneburit att vi kraftigt sänker elnätsföretagens avkastning. Detta innebär sänkta elnätsavgifter för merparten av företagen, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Mer information

* Karlshamn Energi AB (REL00089), Västra Orusts Energitjänst ek.för (REL00242), Öresundskraft AB (RER00903) och (REL00904)

Ei har fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023

by , https://www.ei.se, 2019-06-24 13:51:49

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023, det vill säga hur höga totala avgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Besluten baseras på det nya regelverk som regeringen beslutade om hösten 2018.

De nya reglerna innebär bland annat att kalkylräntan, som varit en tvistefråga de senaste åren, nu är inskriven i förordningen. Fler anläggningskategorier och ändrade avskrivningstider är också nyheter i regleringen 2020–2023.

Alla beslut klara 31 oktober

Nu har Ei tagit de första fyra* besluten inför tillsynsperioden 2020–2023. Beslut för resterande elnätsföretag kommer att fattas löpande till och med den 31 oktober då alla beslut ska vara klara.

I besluten har den tillåtna avkastningen (kalkylräntan) fastställts till 2,16 procent (realt före skatt). Det motsvarar 3,92 procent nominellt före skatt. Avkastningsnivån är väsentligt lägre än för perioden 2016–2019.

– Nya regler och ändrade marknadsförutsättningar har inneburit att vi kraftigt sänker elnätsföretagens avkastning. Detta innebär sänkta elnätsavgifter för merparten av företagen, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Mer information

* Karlshamn Energi AB (REL00089), Västra Orusts Energitjänst ek.för (REL00242), Öresundskraft AB (RER00903) och (REL00904)

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.