Nyheter 2019

 • Mätföreskrifterna för el har uppdaterats

  Skapad: Granskad:

  Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) uppdaterat föreskrifterna om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2020.

 • Ei informerar elhandlare om förändrade inrapporteringskrav

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat brev till samtliga elhandlare med information om att Ei lanserar timavtal på Elpriskollen den 4 maj 2020. Detta innebär att elhandlare som erbjuder timavtal till konsumenter måste rapportera in även denna avtalstyp till Elpriskollen.

 • Ei har tagit emot tre förslag enligt EU-förordningen SO

  Skapad: Granskad:

  Den 18 december fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in tre förslag från Svenska kraftnät på bestämmelser som ska tas fram enligt EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

 • Elavbrott 2018 – nu är rapporten om leveranssäkerhet klar

  Skapad: Granskad:

  Nu är Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publicerad. Rapporten bygger på avbrottsdata för 2018 som elnätsföretagen årligen rapporterar in till Ei. Efter två år i rad med ovanligt god leveranssäkerhet innebär 2018 ett år med sämre leveranssäkerhet. En bidragande orsak till detta är de omfattande elavbrotten som kunderna på Gotland drabbades av under 2018.

 • Välkommen till utbildning om inrapportering efter tillsynsperioden 2016–2019

  Skapad: Granskad:

  I januari arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) en utbildning inför avstämningen av tillsynsperioden 2016–2019. Det finns två olika utbildningstillfällen att välja mellan och ett av tillfällena kommer också webbsändas ifall du hellre vill vara med på distans.
  Vi har nu stängt anmälan till seminarierna. Du som deltar via webben behöver inte anmäla dig.

 • Rättelse: Justerade värden i schablonmetoden för anslutningar till elnätet

  Skapad: Granskad:

  Uppdatering 9 december 2019. Nyheten om justerade värden i schablonmetoden som publicerades fredagen den 6 december innehöll tyvärr två fel. Dels länkade nyheten till fel version av promemorian. Dels var fel värden publicerade i promemorian på webbsidan om anslutning på elnätet på ei.se. Vi ber om ursäkt för det inträffade och publicerar här en rättad version nyheten. 

 • Svenska kraftnät ansöker om undantag från 70 procent-kravet

  Skapad: Granskad:

  Svenska kraftnät har den 27 november 2019 ansökt till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ett undantag från kravet i den nya elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 om att alltid tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapacitet för marknadsaktörer.