Undersökningen är på engelska och tar 7-8 minuter att svara på. Det är Cambridge Economic Policy Associates som genomför undersökningen på uppdrag av ACER.

I undersökningen får den som svarar uppskatta hur viktigt de tycker det är med el i vardagen, för att utföra arbete och för att ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Syftet med undersökningen är att ge ACER ett underlag som gör att organisationen kan fatta välgrundade beslut om den framtida utvecklingen av elsystemet.

Vill du delta i undersökningen gör du det vi länkarna:

Fotnot: *ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Vill du delta i ACER:s konsumentundersökning?

by , https://www.ei.se, 2018-03-27 15:56:09

ACER* genomför just nu en undersökning bland europeiska konsumenter med frågor om elanvändning och hur konsumenterna värdera varan el och kostnaderna för elavbrott. Syftet med undersökningen är att ge ACER ett underlag som gör att organisationen kan fatta välgrundade beslut om den framtida utvecklingen av elsystemet.

Undersökningen är på engelska och tar 7-8 minuter att svara på. Det är Cambridge Economic Policy Associates som genomför undersökningen på uppdrag av ACER.

I undersökningen får den som svarar uppskatta hur viktigt de tycker det är med el i vardagen, för att utföra arbete och för att ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Syftet med undersökningen är att ge ACER ett underlag som gör att organisationen kan fatta välgrundade beslut om den framtida utvecklingen av elsystemet.

Vill du delta i undersökningen gör du det vi länkarna:

Fotnot: *ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.