CEER har nu presenterat sin 3D-strategi för åren 2019–2021. Strategins tre D står för digitalisering (digitalisation), utfasning av fossila bränslen till lägsta kostnad (decarbonisation at least cost) och dynamisk reglering (dynamic regulation).

Strategin sätter fokus på konsumenten och på konsumentens förutsättningar i en allt mer digitaliserad värld, hur utfasningen av fossila bränslen ska ske till en så låg kostnad som möjligt och hur regelverket kan anpassas till en föränderlig och allt mer digitaliserad verklighet.

Intressenter har fram till den 10 augusti 2018 på sig att lämna synpunkter både på CEER:s strategi och arbetsprogram.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Tyck till om CEER:s strategi för 2019–2021

by , https://www.ei.se, 2018-06-13 08:56:35

I början av juni publicerade CEER* ett strategidokument för de kommande tre åren. Dokumentet innehåller även organisationens utkast till publikt arbetsprogram för 2019. Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet.

CEER har nu presenterat sin 3D-strategi för åren 2019–2021. Strategins tre D står för digitalisering (digitalisation), utfasning av fossila bränslen till lägsta kostnad (decarbonisation at least cost) och dynamisk reglering (dynamic regulation).

Strategin sätter fokus på konsumenten och på konsumentens förutsättningar i en allt mer digitaliserad värld, hur utfasningen av fossila bränslen ska ske till en så låg kostnad som möjligt och hur regelverket kan anpassas till en föränderlig och allt mer digitaliserad verklighet.

Intressenter har fram till den 10 augusti 2018 på sig att lämna synpunkter både på CEER:s strategi och arbetsprogram.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.