I maj samlas politiker i Malmö och Köpenhamn för att gemensamt aktivera de globala klimatmålen och påskynda omställningen till fossilfri och hållbar energi.

Och samtidigt; för alla som inte är ministrar – men ändå brinner för energifrågan – skapas ett kluster av öppna events, mötesplatser och workshops.

Under dessa dagar står Energimarknadsinspektionen (Ei) värd för ett av evenemangen – paneldiskussionen Enabling Market Design – an easy win, a winding road or a mix? 

Träffa Ei under Nordic Clean Energy Week i maj

by , https://www.ei.se, 2018-04-20 09:43:34

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer att delta på Nordic Clean Energy Week i maj, bland annat som värd för paneldiskussionen Enabling market design – an easy win, a winding road or a mix? 

I maj samlas politiker i Malmö och Köpenhamn för att gemensamt aktivera de globala klimatmålen och påskynda omställningen till fossilfri och hållbar energi.

Och samtidigt; för alla som inte är ministrar – men ändå brinner för energifrågan – skapas ett kluster av öppna events, mötesplatser och workshops.

Under dessa dagar står Energimarknadsinspektionen (Ei) värd för ett av evenemangen – paneldiskussionen Enabling Market Design – an easy win, a winding road or a mix? 

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.