Förslaget från Svenska kraftnät utgör underlag till de föreskrifter som Ei enligt EU-förordningen ska besluta om. Ei har nu sex månader på sig att ta fram och besluta om föreskrifterna.

I arbetet med föreskrifterna kommer intressenter att ha möjlighet att lämna synpunkter via samråd. Datum för samrådet är ännu inte spikat, men det kommer att ske under hösten och datum meddelas via ei.se.

Om EU-förordningen DCC

Den 7 september 2017 trädde EU-förordningen 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av förbrukare (DCC) i kraft. Förordningen handlar om anslutning av förbrukare till elnät och definierar krav på befintliga och nya väsentliga elanvändare.

Svenska kraftnät har skickat in förslag om generellt tillämpliga krav enligt DCC

by , https://www.ei.se, 2018-09-12 14:00:09

Den 7 september fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in ett förslag från Svenska kraftnät om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av förbrukare enligt artikel 6.4 i EU-förordningen DCC. Nu ska Ei arbeta vidare med förslaget.

Förslaget från Svenska kraftnät utgör underlag till de föreskrifter som Ei enligt EU-förordningen ska besluta om. Ei har nu sex månader på sig att ta fram och besluta om föreskrifterna.

I arbetet med föreskrifterna kommer intressenter att ha möjlighet att lämna synpunkter via samråd. Datum för samrådet är ännu inte spikat, men det kommer att ske under hösten och datum meddelas via ei.se.

Om EU-förordningen DCC

Den 7 september 2017 trädde EU-förordningen 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av förbrukare (DCC) i kraft. Förordningen handlar om anslutning av förbrukare till elnät och definierar krav på befintliga och nya väsentliga elanvändare.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.