En förutsättning för väl fungerande marknader är att el kan handlas mellan elområden. De nordiska tillsynsmyndigheterna har under flera år granskat den tillgängliga kapacitet som transmissionsnätsoperatörerna (TSO) i Norden tillhandahåller marknaden. Nu kommer de nordiska tillsynsmyndigheterna att systematisera och intensifiera detta arbete inom ramen för det nordiska samarbetet i NordREG.

Syftet är att säkerställa att de nordiska TSO:erna tillgängliggör kapaciteten i enlighet med gällande regler både på kort och lång sikt.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Samordnad tillsyn av tillgänglig kapacitet

by , https://www.ei.se, 2018-04-05 08:47:23

NordREG* kommer att samordna tillsynen av tillgänglig kapacitet i Norden.

En förutsättning för väl fungerande marknader är att el kan handlas mellan elområden. De nordiska tillsynsmyndigheterna har under flera år granskat den tillgängliga kapacitet som transmissionsnätsoperatörerna (TSO) i Norden tillhandahåller marknaden. Nu kommer de nordiska tillsynsmyndigheterna att systematisera och intensifiera detta arbete inom ramen för det nordiska samarbetet i NordREG.

Syftet är att säkerställa att de nordiska TSO:erna tillgängliggör kapaciteten i enlighet med gällande regler både på kort och lång sikt.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.