En viktig del i genomförandet av en inre marknad för el inom EU är införandet av en gemensam plattform för intradagsmarknaden. Svenska kraftnät meddelade i veckan att de tillsammans med andra systemansvariga stamnätsoperatörer och nominerade elbörser i Europa beslutat att skjuta upp det första leveransdygnet för den gemensamma plattformen för intradagshandel och underliggande lokala handelsplattformar till den 13 juni 2018. Enligt tidplanen ska handeln för den 13 juni öppna den 12 juni 2018.

Ei:s arbete

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under förra året beslutat i flera ärenden som har betydelse för den gemensamma intradagsmarknaden. Arbete pågår också för närvarande.

Nytt datum för den gemensamma intradagsmarknaden

by , https://www.ei.se, 2018-02-01 14:46:09

I veckan meddelade Svenska kraftnät om nytt datum för införandet av en gemensam plattform för intradagsmarknaden.

I veckan meddelade Svenska kraftnät om nytt datum för införandet av en gemensam plattform för intradagsmarknaden.

En viktig del i genomförandet av en inre marknad för el inom EU är införandet av en gemensam plattform för intradagsmarknaden. Svenska kraftnät meddelade i veckan att de tillsammans med andra systemansvariga stamnätsoperatörer och nominerade elbörser i Europa beslutat att skjuta upp det första leveransdygnet för den gemensamma plattformen för intradagshandel och underliggande lokala handelsplattformar till den 13 juni 2018. Enligt tidplanen ska handeln för den 13 juni öppna den 12 juni 2018.

Ei:s arbete

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under förra året beslutat i flera ärenden som har betydelse för den gemensamma intradagsmarknaden. Arbete pågår också för närvarande.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.