Energimarknaden utvecklas och därmed uppstår behov av nya lösningar. Med det som utgångspunkt har CEER tagit fram ett antal rekommendationer avseende incitament i elnätsreglering.

Rekommendationerna är framtagna efter ett offentligt samråd med berörda aktörer och synpunkter som kom fram under den workshop som CEER arrangerade i april 2017.

Rapporten lägger fokus på fyra aspekter:

  • ändrade förutsättningar för regleringen
  • balansering av incitament
  • innovation
  • hur systemet kan utnyttjas så optimalt som möjligt.

Rapporten finns att läsa på CEER:s webbplats.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Ny rapport från CEER om elnätsreglering

by , https://www.ei.se, 2018-03-06 07:29:05

I februari publicerade CEER* rekommendationer avseende elnätreglering på regional och lokal nivå med fokus på incitament.

Energimarknaden utvecklas och därmed uppstår behov av nya lösningar. Med det som utgångspunkt har CEER tagit fram ett antal rekommendationer avseende incitament i elnätsreglering.

Rekommendationerna är framtagna efter ett offentligt samråd med berörda aktörer och synpunkter som kom fram under den workshop som CEER arrangerade i april 2017.

Rapporten lägger fokus på fyra aspekter:

  • ändrade förutsättningar för regleringen
  • balansering av incitament
  • innovation
  • hur systemet kan utnyttjas så optimalt som möjligt.

Rapporten finns att läsa på CEER:s webbplats.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.