Bestämmelserna är fastställda i en förordning som publicerades den 22 augusti. Det nya regelverket innehåller närmare bestämmelser om hur kalkylräntan ska fastställas. En annan förändring av vikt är att avskrivningstiderna för anläggningstillgångar har förlängts i jämförelse med tidigare.

– Regeringens beslut innebär att vi nu får ett tydligare regelverk och det kommer leda till att vi kommer att få mer rimliga elnätsavgifter, säger Tony Rosten, avdelningschef på Ei:s avdelning för nätreglering.

De nya reglerna finns fastställda i Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet (SFS 2018:1520).

Utbildningar i höst

Under hösten kommer Ei att anordna en utbildning som riktar sig till elnätsföretagen. På programmet står bland annat information om de nya bestämmelserna. Vid utbildningstillfällena får elnätsföretagen också information om hur de ska rapportera in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.

Utbildningen kommer att hållas i Stockholm, Jönköping och Malmö och inom kort finns möjlighet att anmäla sig via ei.se.

Bakgrund

I december 2016 fick Ei i uppdrag att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet och i oktober 2017 redovisades uppdraget till regeringen. Det regelverk som regeringen beslutade om den 16 augusti 2018 bygger till stora delar på Ei:s förslag.

Ny förordning om elnätsreglering

by , https://www.ei.se, 2018-08-28 08:55:07

Den 16 augusti tog regeringen beslut om nya bestämmelser för reglering av elnätsföretagens intäktsramar. De nya bestämmelserna gäller från och med nästa tillsynsperiod som startar år 2020.

Bestämmelserna är fastställda i en förordning som publicerades den 22 augusti. Det nya regelverket innehåller närmare bestämmelser om hur kalkylräntan ska fastställas. En annan förändring av vikt är att avskrivningstiderna för anläggningstillgångar har förlängts i jämförelse med tidigare.

– Regeringens beslut innebär att vi nu får ett tydligare regelverk och det kommer leda till att vi kommer att få mer rimliga elnätsavgifter, säger Tony Rosten, avdelningschef på Ei:s avdelning för nätreglering.

De nya reglerna finns fastställda i Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet (SFS 2018:1520).

Utbildningar i höst

Under hösten kommer Ei att anordna en utbildning som riktar sig till elnätsföretagen. På programmet står bland annat information om de nya bestämmelserna. Vid utbildningstillfällena får elnätsföretagen också information om hur de ska rapportera in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.

Utbildningen kommer att hållas i Stockholm, Jönköping och Malmö och inom kort finns möjlighet att anmäla sig via ei.se.

Bakgrund

I december 2016 fick Ei i uppdrag att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet och i oktober 2017 redovisades uppdraget till regeringen. Det regelverk som regeringen beslutade om den 16 augusti 2018 bygger till stora delar på Ei:s förslag.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.