Föreskriften gäller tillsammans med EU-förordningen 2016/631 och anger de svenska kraven för nätanslutning av produktionsanläggningar till elnätet. Föreskriften anger även maximala tröskelvärden för vissa typer av kraftproduktionsmoduler som ska bestämmas enligt EU-förordningen.

Föreskriften träder i kraft den 27 april 2019.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) trädde i kraft i maj 2016. Förordningen handlar om krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet. De aktörer som främst berörs av förordningen är elnätsföretag och ägare av produktionsanläggningar.

Ny föreskrift om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av produktionsanläggningar

by , https://www.ei.se, 2018-12-05 09:40:12

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu publicerat en föreskrift om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer. Föreskriften är ett komplement till EU-förordningen 2016/631 (RfG).

Föreskriften gäller tillsammans med EU-förordningen 2016/631 och anger de svenska kraven för nätanslutning av produktionsanläggningar till elnätet. Föreskriften anger även maximala tröskelvärden för vissa typer av kraftproduktionsmoduler som ska bestämmas enligt EU-förordningen.

Föreskriften träder i kraft den 27 april 2019.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) trädde i kraft i maj 2016. Förordningen handlar om krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet. De aktörer som främst berörs av förordningen är elnätsföretag och ägare av produktionsanläggningar.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.