Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

I förordningen SO anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till metoder och villkor (se artikel 6 i förordningen). Dessa ska lämnas till Ei för beslut.
I mars fick Ei in förslag från Svenska kraftnät om metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt SO artikel 156.11. Ei publicerade förslaget och intressenter har haft möjlighet att komma med synpunkter.

Nu finns även en komplettering från Svenska kraftnät där det går att läsa om förslaget på svenska.

Länkar

Komplettering till förslag enligt EU-förordningen SO finns nu i svensk översättning

by , https://www.ei.se, 2018-06-12 08:23:52

I mars fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in förslag från Svenska kraftnät på metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt EU-förordningen SO. Nu finns en komplettering till förslaget på svenska.

Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

I förordningen SO anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till metoder och villkor (se artikel 6 i förordningen). Dessa ska lämnas till Ei för beslut.
I mars fick Ei in förslag från Svenska kraftnät om metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt SO artikel 156.11. Ei publicerade förslaget och intressenter har haft möjlighet att komma med synpunkter.

Nu finns även en komplettering från Svenska kraftnät där det går att läsa om förslaget på svenska.

Länkar

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.