Förvaltningsrätten har nu, den 5 juli 2018,  efter begäran från Ei, beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Förvaltningsrätten har samtidigt förklarat målet vilande i avvaktan på svar från EU-domstolen. 

Förvaltningsrättens beslut (pdf 2 MB)

Förvaltningsrätten inhämtar förhandsavgörande gällande flaskhalsintäkter

by , https://www.ei.se, 2018-07-10 10:06:57

Ei beslutade i juni 2016 om hur Baltic Cable får använda så kallade flaskhalsintäkter från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Baltic Cable överklagade Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. 

Förvaltningsrätten har nu, den 5 juli 2018,  efter begäran från Ei, beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Förvaltningsrätten har samtidigt förklarat målet vilande i avvaktan på svar från EU-domstolen. 

Förvaltningsrättens beslut

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.