Inför arbetet med nya föreskrifter har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande.

Förslaget på uppdaterade incitament är första steget inför att nya föreskrifter ska tas fram inom detta område. Planen är att föreskrifterna ska beslutas i början av 2019.

Fortfarande möjligt att tycka till om förslag på nya incitament i elnätsregleringen

by , https://www.ei.se, 2018-08-08 13:44:31

I höst kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att uppdatera och ta fram nya föreskrifter inom området elnätsreglering. Som ett led i detta har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament i elnätsregleringen. Fram till den 1 september finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på förslaget.

Inför arbetet med nya föreskrifter har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande.

Förslaget på uppdaterade incitament är första steget inför att nya föreskrifter ska tas fram inom detta område. Planen är att föreskrifterna ska beslutas i början av 2019.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.