I enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) bjuder ENTSO-E in till offentligt samråd om gemensamt förslag om fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering i det nordiska synkronområdet (på engelska är benämningen "determination of LFC blocks in the Nordic synchronous area").

Samrådet gäller artikeln 141.2 i förordningen. Dokumenten om förslaget finns längst ner på ENTSO-E:s webbsida om det offentliga samrådet.

Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 9 april 2018.

Fotnot: *ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

ENTSO-E bjuder in till offentligt samråd

by , https://www.ei.se, 2018-03-14 09:27:12

Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter enligt EU-kommissionens förordning SO. Det är organisationen ENTSO-E* som bjuder in till skriftligt samråd om kontrollblock för lastfrekvensreglering i det nordiska synkronområdet.

I enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) bjuder ENTSO-E in till offentligt samråd om gemensamt förslag om fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering i det nordiska synkronområdet (på engelska är benämningen "determination of LFC blocks in the Nordic synchronous area").

Samrådet gäller artikeln 141.2 i förordningen. Dokumenten om förslaget finns längst ner på ENTSO-E:s webbsida om det offentliga samrådet.

Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 9 april 2018.

Fotnot: *ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.