Utbildningen tar sikte på förändringar in regelverket som kommer att påverka elnätsföretagen. Teoretiska avsnitt om den nya regleringen kommer att varvas med mer praktiska avsnitt om hur inrapportering i Ei:s system ska göras.

Mer information, möjlighet att anmäla sig och ett detaljerat program publiceras på ei.se efter sommaren.

Stockholm

När: Den 20 november 2018 klockan 10.00-16.00
Var: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Jönköping

När: Den 4 december 2018 klockan 10.00-16.00
Var: Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping

Malmö

När: Den 6 december 2018 klockan 10.00-16.00
Var: Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29, Malmö

Elnätsreglering – utbildning inför tillsynsperioden 2020–2023

by , https://www.ei.se, 2018-07-06 09:50:12

I höst kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att anordna tre utbildningstillfällen om elnätsreglering och om förändringarna i regelverket inför tillsynsperioden 2020–2023.

Utbildningen tar sikte på förändringar in regelverket som kommer att påverka elnätsföretagen. Teoretiska avsnitt om den nya regleringen kommer att varvas med mer praktiska avsnitt om hur inrapportering i Ei:s system ska göras.

Mer information, möjlighet att anmäla sig och ett detaljerat program publiceras på ei.se efter sommaren.

Stockholm

När: Den 20 november 2018 klockan 10.00-16.00
Var: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Jönköping

När: Den 4 december 2018 klockan 10.00-16.00
Var: Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping

Malmö

När: Den 6 december 2018 klockan 10.00-16.00
Var: Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29, Malmö

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.