De förslag till föreskrifter som Ei nu skickar på remiss är:

  • Föreskrift för att reglera vissa frågor för beräkningen och fastställandet av en intäktsram.
  • Föreskriften för att hantera vilka uppgifter företagen behöver lämna till Ei för att Ei ska kunna besluta om en intäktsram.

Föreskrifterna är nya, men i praktiken är det få ändringar i jämförelse med nuvarande föreskrifter för beräkning och rapportering.

Sista datumet för att lämna synpunkter till Ei är den 23 november 2018. Därefter kommer Ei att sammanställa alla remissvar och sedan besluta om föreskrifterna i december 2018.

Föreskrifterna kommer att tillämpas när elnätsföretagens nästa år ska rapportera in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.

Dokumenten finns här

Ei:s förslag till föreskrifter, konsekvensanalys för båda föreskrifterna samt ett missiv finns nedan. I missivet finns information om hur du lämnar synpunkter.

Ei vill ha synpunkter på kommande regler för elnätsföretag

by , https://www.ei.se, 2018-11-01 15:39:43

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på två föreskrifter som handlar om regleringen av elnätsföretagens intäktsramar. Fram till den 23 november kan intressenter skicka in sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

De förslag till föreskrifter som Ei nu skickar på remiss är:

  • Föreskrift för att reglera vissa frågor för beräkningen och fastställandet av en intäktsram.
  • Föreskriften för att hantera vilka uppgifter företagen behöver lämna till Ei för att Ei ska kunna besluta om en intäktsram.

Föreskrifterna är nya, men i praktiken är det få ändringar i jämförelse med nuvarande föreskrifter för beräkning och rapportering.

Sista datumet för att lämna synpunkter till Ei är den 23 november 2018. Därefter kommer Ei att sammanställa alla remissvar och sedan besluta om föreskrifterna i december 2018.

Föreskrifterna kommer att tillämpas när elnätsföretagens nästa år ska rapportera in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.

Dokumenten finns här

Ei:s förslag till föreskrifter, konsekvensanalys för båda föreskrifterna samt ett missiv finns nedan. I missivet finns information om hur du lämnar synpunkter.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.