I juni beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. För några av funktionskraven krävs att nya föreskrifter tas fram och Ei har nu påbörjat det arbetet.

Bland annat har inledande informationsmöten hållits med Energiföretagen Sverige. En referensgrupp med intressenter kommer också att bjudas in i arbetet. Under hösten kommer ett första dokument med frågeställningar och inriktning att publiceras på Ei:s webbplats och det finns då möjlighet för intressenter att lämna synpunkter.

Under vintern tas ett förslag på föreskrifter fram och i början av 2019 skickas de ut på remiss för att Ei ska få in synpunkter. Planen är att föreskrifterna ska vara klara och beslutade innan sommaren 2019.

Ei tar fram föreskrifter för elmätares funktionskrav

by , https://www.ei.se, 2018-10-03 14:27:56

Nu påbörjar Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetet med att ta fram föreskrifter för vissa av de funktionskrav för elmätare som regeringen beslutade om i somras.

I juni beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. För några av funktionskraven krävs att nya föreskrifter tas fram och Ei har nu påbörjat det arbetet.

Bland annat har inledande informationsmöten hållits med Energiföretagen Sverige. En referensgrupp med intressenter kommer också att bjudas in i arbetet. Under hösten kommer ett första dokument med frågeställningar och inriktning att publiceras på Ei:s webbplats och det finns då möjlighet för intressenter att lämna synpunkter.

Under vintern tas ett förslag på föreskrifter fram och i början av 2019 skickas de ut på remiss för att Ei ska få in synpunkter. Planen är att föreskrifterna ska vara klara och beslutade innan sommaren 2019.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.