EU Sustainable Energy Week har arrangerats i många år och evenemanget vänder sig till intresseorganisationer, forskare, myndigheter och företag inom energiområdet. Konferensen har fokus på hållbarhetsfrågor och energibesparing och arrangeras av EU-kommissionen. Årets tema var Lead the clean energy transition.

En av deltagarna detta år var Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Hon var inbjuden i egenskap av vice president för CEER* och deltog i en paneldebatt under rubriken Digitalisation of the energy sector – challenges and benefits for consumers. Bland annat diskuterades reglering i en tid där ny teknik och nya lösningar utvecklas i snabb takt.

– Marknaden blir alltmer komplex i och med nya tjänster, nya betallösningar och samarbeten mellan olika branscher. Det gör att vi måste ha regelverk som är hållbara över tid och kan anpassas till nya förutsättningar, säger Anne Vadasz Nilsson.

Mer att läsa

I samband med konferensen gavs magasinet European Energy Innovation ut. Där går bland annat att läsa om Ei:s tankar om efterfrågeflexibilitet och marknadsdesign.

– Sverige är på många sätt en förebild inom energiområdet och vi har en väl fungerande marknadsmodell. Därför är det roligt att vi i olika internationella sammanhang får berätta om hur den svenska och nordiska marknaden fungerar, säger Anne Vadasz Nilsson.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Ei:s generaldirektör pratade om digitalisering och regelverk på internationell konferens

by , https://www.ei.se, 2018-06-13 09:43:24

I början av juni arrangerades EU Sustainable Energy Week i Bryssel. Energimarknadsinspektionens (Ei:s) generaldirektör Anne Vadasz Nilsson deltog i en paneldebatt under evenemanget och pratade bland annat om digitalisering ur ett kundperspektiv.

EU Sustainable Energy Week har arrangerats i många år och evenemanget vänder sig till intresseorganisationer, forskare, myndigheter och företag inom energiområdet. Konferensen har fokus på hållbarhetsfrågor och energibesparing och arrangeras av EU-kommissionen. Årets tema var Lead the clean energy transition.

En av deltagarna detta år var Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Hon var inbjuden i egenskap av vice president för CEER* och deltog i en paneldebatt under rubriken Digitalisation of the energy sector – challenges and benefits for consumers. Bland annat diskuterades reglering i en tid där ny teknik och nya lösningar utvecklas i snabb takt.

– Marknaden blir alltmer komplex i och med nya tjänster, nya betallösningar och samarbeten mellan olika branscher. Det gör att vi måste ha regelverk som är hållbara över tid och kan anpassas till nya förutsättningar, säger Anne Vadasz Nilsson.

Mer att läsa

I samband med konferensen gavs magasinet European Energy Innovation ut. Där går bland annat att läsa om Ei:s tankar om efterfrågeflexibilitet och marknadsdesign.

– Sverige är på många sätt en förebild inom energiområdet och vi har en väl fungerande marknadsmodell. Därför är det roligt att vi i olika internationella sammanhang får berätta om hur den svenska och nordiska marknaden fungerar, säger Anne Vadasz Nilsson.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.