Swedegas AB har ansökt om koncession för en förgasningsanläggning (LNG-terminal) i Göteborgs hamn, koncession för en naturgasledning mellan LNG-terminalen och stamledningen för naturgas vid Ytterhamnsmotet samt koncession för en rörledning från LNG-terminalen till kajplatserna 516–521, i Göteborgs hamn.

Flytande (kondenserad) naturgas, benämns vanligen med den engelska förkortningen LNG (liquefied natural gas). En anläggning för förgasning av LNG benämns vanligen LNG-terminal.

Syftet med den aktuella LNG-terminalen med tillhörande naturgasledningar är att säkerställa att Sverige får en andra inmatning av naturgas utöver den som redan finns i Dragör (Danmark). En ytterligare inmatning ger Sverige en ökad försörjningstrygghet av naturgas. Syftet med LNG-terminalen är också att förse sjöfarten med LNG som bränsle.
Ei har berett Swedegas AB:s ansökan och överlämnar nu ärendet med ett eget yttrande till regeringen för prövning.

Ei bedömer att samtliga förutsättningar för att godkänna Swedegas ansökan om koncession är uppfyllda. Ei föreslår därför att regeringen ska besluta att meddela Swedegas koncession för LNG-terminalen med tillhörande naturgasledningar.

Ei har lämnat yttrande till regeringen om LNG-terminal i Göteborgs hamn

by , https://www.ei.se, 2018-07-06 14:36:32

I sitt yttrande föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) att regeringen beslutar att meddela Swedegas AB koncession för en LNG-terminal med tillhörande ledningar i Göteborgs hamn.

Swedegas AB har ansökt om koncession för en förgasningsanläggning (LNG-terminal) i Göteborgs hamn, koncession för en naturgasledning mellan LNG-terminalen och stamledningen för naturgas vid Ytterhamnsmotet samt koncession för en rörledning från LNG-terminalen till kajplatserna 516–521, i Göteborgs hamn.

Flytande (kondenserad) naturgas, benämns vanligen med den engelska förkortningen LNG (liquefied natural gas). En anläggning för förgasning av LNG benämns vanligen LNG-terminal.

Syftet med den aktuella LNG-terminalen med tillhörande naturgasledningar är att säkerställa att Sverige får en andra inmatning av naturgas utöver den som redan finns i Dragör (Danmark). En ytterligare inmatning ger Sverige en ökad försörjningstrygghet av naturgas. Syftet med LNG-terminalen är också att förse sjöfarten med LNG som bränsle.
Ei har berett Swedegas AB:s ansökan och överlämnar nu ärendet med ett eget yttrande till regeringen för prövning.

Ei bedömer att samtliga förutsättningar för att godkänna Swedegas ansökan om koncession är uppfyllda. Ei föreslår därför att regeringen ska besluta att meddela Swedegas koncession för LNG-terminalen med tillhörande naturgasledningar.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.