Den 5 september godkände Ei Svenska kraftnäts förslag till fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC-block) inom det nordiska synkronområdet. I synkronområdet ingår Sverige, Norge, Finland och Danmark (Själland).

Samma dag beslutade Ei även att godkänna Svenska kraftnäts förslag till metod för att bygga de gemensamma året före-nätmodellerna och de gemensamma dagen före- och intradagsmodellerna.

 

Ei har fattat beslut enligt EU-förordningen SO

by , https://www.ei.se, 2018-09-12 09:31:09

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nyligen fattat två beslut enligt EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

Den 5 september godkände Ei Svenska kraftnäts förslag till fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC-block) inom det nordiska synkronområdet. I synkronområdet ingår Sverige, Norge, Finland och Danmark (Själland).

Samma dag beslutade Ei även att godkänna Svenska kraftnäts förslag till metod för att bygga de gemensamma året före-nätmodellerna och de gemensamma dagen före- och intradagsmodellerna.

 

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.