Inriktningen på strategin är vald utifrån att tre faktorer kommer att vara av betydelse för tillsynsmyndigheternas arbete de kommande tre åren:

  • påverkan från digitalisering av energisektorn
  • behovet av dynamisk reglering
  • fortsatta arbetet med övergången till förnybar energi till lägst kostnad.

Länk till remiss och enkät 

*CEER, Council of European Energy Regulators, är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

CEER:s strategi och arbetsprogram för de kommande tre åren – nu på remiss

by , https://www.ei.se, 2018-08-02 18:02:10

Ei och övriga energitillsynsmyndigheter i Europa har inom ramen för  CEER* tagit fram ett utkast till treårig strategisk plan och ett arbetsprogram för 2019. Fram till och med den 10 augusti har marknadsaktörer och intressenter i Europa möjlighet att lämna sina synpunkter.

Inriktningen på strategin är vald utifrån att tre faktorer kommer att vara av betydelse för tillsynsmyndigheternas arbete de kommande tre åren:

  • påverkan från digitalisering av energisektorn
  • behovet av dynamisk reglering
  • fortsatta arbetet med övergången till förnybar energi till lägst kostnad.

Länk till remiss och enkät 

*CEER, Council of European Energy Regulators, är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.