Den 17 maj 2016 trädde EU-förordningen 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) i kraft. Förordningen handlar om krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet.

RfG ställer krav på att transmissionsnätsföretaget ska ta fram förslag på generellt tillämpliga krav på kraftproduktionsmoduler (artikel 7.4 i RfG). Svenska kraftnät skickade in sitt förslag till Ei i mitten av maj.

Föreskrifter på remiss 12 juli – 23 augusti

Det är Ei som ska godkänna förslaget genom att ta fram föreskrifter. Det arbetet sker just nu och den 12 juli kommer ett förslag på föreskrifter och en konsekvensutredning att publiceras på Ei:s webbplats.

Intressenter har sedan fram till den 23 augusti på sig att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018–101711 och skickas till registrator@ei.se.

Samråd 15 augusti – anmäl dig redan nu

Den 15 augusti bjuder Ei in till samråd om föreskrifterna. Det går att anmäla sig till samrådet redan nu. Sista anmälningsdag är den 17 juli.

Anmälan: Anmäl dig till samrådet genom att skicka e-post till: eifunkpostteknisk@ei.se. Var vänlig uppge namn, företag/organisation samt telefonnummer. Antalet platser är begränsat till två medverkande per företag/organisation. Sista anmälningsdag är 17 juli.

Plats: Ei, Drottninggatan 26, lokal Freja, Stockholm

Tid: 13.00-16.00 (registrering från klockan 12.30)

I och med att du anmäler dig till samrådet behöver Ei hantera dina personuppgifter.

Mer information

15 augusti – samråd om föreskrifter enligt EU-förordningen RfG

by , https://www.ei.se, 2018-06-08 12:45:37

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar nu med att ta fram föreskrifter för generellt tillämpliga krav enligt EU-förordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Från den 12 juli har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Ei bjuder även in till ett samråd den 15 augusti 2018.

Den 17 maj 2016 trädde EU-förordningen 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) i kraft. Förordningen handlar om krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet.

RfG ställer krav på att transmissionsnätsföretaget ska ta fram förslag på generellt tillämpliga krav på kraftproduktionsmoduler (artikel 7.4 i RfG). Svenska kraftnät skickade in sitt förslag till Ei i mitten av maj.

Föreskrifter på remiss 12 juli – 23 augusti

Det är Ei som ska godkänna förslaget genom att ta fram föreskrifter. Det arbetet sker just nu och den 12 juli kommer ett förslag på föreskrifter och en konsekvensutredning att publiceras på Ei:s webbplats.

Intressenter har sedan fram till den 23 augusti på sig att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018–101711 och skickas till registrator@ei.se.

Samråd 15 augusti – anmäl dig redan nu

Den 15 augusti bjuder Ei in till samråd om föreskrifterna. Det går att anmäla sig till samrådet redan nu. Sista anmälningsdag är den 17 juli.

Anmälan: Anmäl dig till samrådet genom att skicka e-post till: eifunkpostteknisk@ei.se. Var vänlig uppge namn, företag/organisation samt telefonnummer. Antalet platser är begränsat till två medverkande per företag/organisation. Sista anmälningsdag är 17 juli.

Plats: Ei, Drottninggatan 26, lokal Freja, Stockholm

Tid: 13.00-16.00 (registrering från klockan 12.30)

I och med att du anmäler dig till samrådet behöver Ei hantera dina personuppgifter.

Mer information

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.