Du som konsument – se till att jämföra rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen. 

På Elpriskollen här på ei.se visar vi jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december. Från och med årsskiftet visar vi jämförpriser utan energiskatt.

Eftersom elhandlare just nu marknadsför elavtal som börjar löpa efter årsskiftet, vill vi uppmärksamma dig på att det kan förekomma jämförpriser utan energiskatt i marknadsföring. För dig som jämför elavtal innan årsskiftet är det därför extra viktigt att jämföra samma sak – det vill säga antingen ett jämförpris med eller utan energiskatten inkluderad.

Länkar

Vid årsskiftet flyttar energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

by , https://www.ei.se, 2017-12-01 13:56:30

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen betyder att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Den innebär också att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen. 

Du som konsument – se till att jämföra rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen. 

På Elpriskollen här på ei.se visar vi jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december. Från och med årsskiftet visar vi jämförpriser utan energiskatt.

Eftersom elhandlare just nu marknadsför elavtal som börjar löpa efter årsskiftet, vill vi uppmärksamma dig på att det kan förekomma jämförpriser utan energiskatt i marknadsföring. För dig som jämför elavtal innan årsskiftet är det därför extra viktigt att jämföra samma sak – det vill säga antingen ett jämförpris med eller utan energiskatten inkluderad.

Länkar

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.