I slutet av förra året fick Ei i uppdrag av regeringen att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet. Ei har arbetat med uppdraget under våren och nu bjuder myndigheten in till ett seminarium där intressenter har möjlighet att komma med synpunkter på de förslag som Ei har tagit fram.

Seminariet hålls i Stockholm den 8 juni och sista anmälningsdag är 1 juni.

  • Anmälan är stängd!

Agenda:

Programmet och förslagen kommer att finnas tillgängliga på ei.se en vecka före själva seminariet.

Plats:

Radisson Blu Royal Viking, Stockholm.

Datum och tid: 

Den 8 juni klockan 12.30-16.00. Avprickning/registrering från klockan 12.00.

Seminarium om elnätsreglering 8 juni

by , https://www.ei.se, 2017-05-15 15:50:30

Den 8 juni bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium om elnätsreglering. Då har intressenter möjlighet att komma med synpunkter på några av de förslag som Ei tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget "Utvecklad reglering för framtidens elnät".

I slutet av förra året fick Ei i uppdrag av regeringen att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet. Ei har arbetat med uppdraget under våren och nu bjuder myndigheten in till ett seminarium där intressenter har möjlighet att komma med synpunkter på de förslag som Ei har tagit fram.

Seminariet hålls i Stockholm den 8 juni och sista anmälningsdag är 1 juni.

  • Anmälan är stängd!

Agenda:

Programmet och förslagen kommer att finnas tillgängliga på ei.se en vecka före själva seminariet.

Plats:

Radisson Blu Royal Viking, Stockholm.

Datum och tid: 

Den 8 juni klockan 12.30-16.00. Avprickning/registrering från klockan 12.00.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.