Enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), har de nordiska systemansvariga tagit fram ett förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för dagen-före och intradagsmarknaden i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen.

Metodförslaget var ute på samråd mellan den 7 april och 15 maj. Baserat på det metodförslaget har de nordiska systemansvariga nu tagit fram ett omarbetat förslag. Mellan den 4 juli och 18 augusti genomför de nordiska systemansvariga ett samråd om det omarbetade metodförslaget.

Samråd om omarbetat metodförslag till en ny kapacitetsberäkningsmetod för den nordiska kapacitetsberäkningsregionen

by , https://www.ei.se, 2017-07-26 13:54:44

Samrådet pågår mellan den 4 juli och 18 augusti.

Enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), har de nordiska systemansvariga tagit fram ett förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för dagen-före och intradagsmarknaden i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen.

Metodförslaget var ute på samråd mellan den 7 april och 15 maj. Baserat på det metodförslaget har de nordiska systemansvariga nu tagit fram ett omarbetat förslag. Mellan den 4 juli och 18 augusti genomför de nordiska systemansvariga ett samråd om det omarbetade metodförslaget.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.