Förslagen kommer från artiklarna 36.3, 37.5, 40, 41.1, 53 och 54.2 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) som trädde ikraft 14 augusti 2015.

Förslagen handlar om:

  • Nya max- och minimipriser på dagen före- och intradagsmarknaden.
  • Vilka produkter som de gemensamma priskopplingsalgoritmerna ska stödja (både på dagen före- och intradagsmarknaden).
  • Algoritmutveckling och alternativ metod som back-upp.

Dokumenten finns listade längst ner på sidan.

Synpunkter senast 16 april

Eftersom Ei bedömer att förslagen kan ha en stor potentiell påverkan på dagen före- och intradagsmarknaden och de aktörer som är verksamma där, vill vi samråda om förslagen. Alla marknadsaktörer är välkomna att skicka in sina synpunkter till Ei senast den 16 april. Synpunkter skickas till registrator@ei.se. Ange diarienummer 2017-100684.

Seminarium 21 mars

Som en del i samrådet bjuder Ei in till ett seminarium den 21 mars, klockan 13.30-16.00 då förslagen presenteras och diskuteras. Seminariet hålls i Ei:s möteslokaler i Stockholm  på Drottninggatan 26.

Anmälan till seminariet

Det kommer också vara möjligt att följa seminariet via Skype och telefon om du inte har möjlighet att ta dig till Stockholm. Anmäl dig i anmälningsformuläret nedan senast den 20 mars. Om du markerar att du vill följa mötet via distans kommer du få en länk med instruktioner om hur du ansluter till seminariet.

Dokument inför samrådet

Här hittar du dokumenten inför samrådet:

Samråd om nya regler på dagen före- och intradagsmarknaden

by , https://www.ei.se, 2017-02-23 08:08:59

Välkommen att tycka till om nya regler på dagen före- och intradagsmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till samråd om sex nya förslag som berör dagen före- och intradagsmarknaden. Förslagen har skickats in till Ei från elbörserna Epex Spot och Nord Pool.

Förslagen kommer från artiklarna 36.3, 37.5, 40, 41.1, 53 och 54.2 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) som trädde ikraft 14 augusti 2015.

Förslagen handlar om:

  • Nya max- och minimipriser på dagen före- och intradagsmarknaden.
  • Vilka produkter som de gemensamma priskopplingsalgoritmerna ska stödja (både på dagen före- och intradagsmarknaden).
  • Algoritmutveckling och alternativ metod som back-upp.

Dokumenten finns listade längst ner på sidan.

Synpunkter senast 16 april

Eftersom Ei bedömer att förslagen kan ha en stor potentiell påverkan på dagen före- och intradagsmarknaden och de aktörer som är verksamma där, vill vi samråda om förslagen. Alla marknadsaktörer är välkomna att skicka in sina synpunkter till Ei senast den 16 april. Synpunkter skickas till registrator@ei.se. Ange diarienummer 2017-100684.

Seminarium 21 mars

Som en del i samrådet bjuder Ei in till ett seminarium den 21 mars, klockan 13.30-16.00 då förslagen presenteras och diskuteras. Seminariet hålls i Ei:s möteslokaler i Stockholm  på Drottninggatan 26.

Anmälan till seminariet

Det kommer också vara möjligt att följa seminariet via Skype och telefon om du inte har möjlighet att ta dig till Stockholm. Anmäl dig i anmälningsformuläret nedan senast den 20 mars. Om du markerar att du vill följa mötet via distans kommer du få en länk med instruktioner om hur du ansluter till seminariet.

Dokument inför samrådet

Här hittar du dokumenten inför samrådet:

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.