Förslaget har tagits fram av de nordiska tillsynsmyndigheterna och följer av artikel 68(6) i förordning (EU) nr 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som trädde i kraft den 14 augusti 2015.

Förslaget finns presenterat på NordREG:s* webbplats.

Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmanar aktörer att studera förslaget och lämna synpunkter senast den 9 juni 2017.

Synpunkter skickas till registrator@ei.se, vänlige ange diarienummer 2017-100343.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Samråd om shippingarrangemang i de nordiska budområdena

by , https://www.ei.se, 2017-05-17 09:23:37

De nordiska tillsynsmyndigheterna för energi genomför nu samråd på ett förslag om shippingarrangemang/överföringsformer i de nordiska budområdena.

Förslaget har tagits fram av de nordiska tillsynsmyndigheterna och följer av artikel 68(6) i förordning (EU) nr 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som trädde i kraft den 14 augusti 2015.

Förslaget finns presenterat på NordREG:s* webbplats.

Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmanar aktörer att studera förslaget och lämna synpunkter senast den 9 juni 2017.

Synpunkter skickas till registrator@ei.se, vänlige ange diarienummer 2017-100343.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.