Elnätsföretagen rapporterar varje år uppgifter till Ei om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina elnät under året. Ei presenterar sedan en sammanställning som baseras på lokal- och regionnätsföretagens avbrottsdata.

Nytt i årets rapport är bland annat att statistiken går att utläsa per kommun och att det också finns statistik över antal hushållskunder som någon gång under året matat in el på nätet.

– I genomsnitt var det 0,14 procent av hushållskunderna som matade in egenproducerad el på elnätet under 2016. Det är första året som vi har den statistiken och det blir intressant att följa utvecklingen för att se om antalet prosumenter, det vill säga konsumenter som även producerar och matar in el till nätet, blir vanligare i framtiden, säger Carl Johan Wallnerström, analytiker på Ei.

1,2 avbrott per kund

Leveranssäkerheten under 2016 var relativt bra. Medelavbrottstiden per kund var 76 minuter, vilket är det näst lägsta värdet under tidsperioden 2003–2016. Det genomsnittliga antalet avbrott låg på 1,2 avbrott per kund och ungefär hälften av kunderna hade inga avbrott alls under 2016.

Det som brukar påverka leveranssäkerheten mest är större väderhändelser och 2016 var ett relativt lugnt år vädermässigt. Även med beaktande av att vädret spelar störst roll för utfallet, finns det utifrån Ei:s statistik eventuellt indikationer på att leveranssäkerhetshöjande åtgärder i elnäten börjar ge viss effekt över tid. Det behövs dock längre dataserier och mer analys för att dra några säkra slutsatser om det.

Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Under 2016 drabbades cirka 6300 kunder av minst ett sådant avbrott. Det är färre än 2015, men fler än 2009, 2010 och 2012 då motsvarande siffra låg under 4 000.

– Vädermässigt var 2016 ett relativt lugnt år och de långa avbrotten, över 24 timmar, är därför inte koncentrerade till en viss del av landet, utan geografiskt spridda, säger Carl Johan Wallnerström.

Färre avbrott än tidigare år

I rapporten finns även siffror över antal avbrott per kund. Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. Under 2016 var andelen kunder som drabbades av fler än 11 avbrott 0,5 procent, vilket är den lägsta siffran sedan 2010.

– Precis som tidigare ser vi dock att elnät på landsbygden i genomsnitt har sämre leveranssäkerhet än elnät i tätorter och kunder på landsbygden drabbas därför av många fler elavbrott än tätortskunder, säger Carl Johan Wallnerström.

Så här många elavbrott var det 2016

by , https://www.ei.se, 2017-12-21 13:20:28

Nu har Energimarknadsinspektionens (Ei:s) årliga rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publicerats. Rapporten, som bygger på statistik för 2016, visar att medelavbrottstiden per kund var 76 minuter. Det är det näst lägsta värdet sedan Ei började mäta detta 2003.

Elnätsföretagen rapporterar varje år uppgifter till Ei om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina elnät under året. Ei presenterar sedan en sammanställning som baseras på lokal- och regionnätsföretagens avbrottsdata.

Nytt i årets rapport är bland annat att statistiken går att utläsa per kommun och att det också finns statistik över antal hushållskunder som någon gång under året matat in el på nätet.

– I genomsnitt var det 0,14 procent av hushållskunderna som matade in egenproducerad el på elnätet under 2016. Det är första året som vi har den statistiken och det blir intressant att följa utvecklingen för att se om antalet prosumenter, det vill säga konsumenter som även producerar och matar in el till nätet, blir vanligare i framtiden, säger Carl Johan Wallnerström, analytiker på Ei.

1,2 avbrott per kund

Leveranssäkerheten under 2016 var relativt bra. Medelavbrottstiden per kund var 76 minuter, vilket är det näst lägsta värdet under tidsperioden 2003–2016. Det genomsnittliga antalet avbrott låg på 1,2 avbrott per kund och ungefär hälften av kunderna hade inga avbrott alls under 2016.

Det som brukar påverka leveranssäkerheten mest är större väderhändelser och 2016 var ett relativt lugnt år vädermässigt. Även med beaktande av att vädret spelar störst roll för utfallet, finns det utifrån Ei:s statistik eventuellt indikationer på att leveranssäkerhetshöjande åtgärder i elnäten börjar ge viss effekt över tid. Det behövs dock längre dataserier och mer analys för att dra några säkra slutsatser om det.

Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Under 2016 drabbades cirka 6300 kunder av minst ett sådant avbrott. Det är färre än 2015, men fler än 2009, 2010 och 2012 då motsvarande siffra låg under 4 000.

– Vädermässigt var 2016 ett relativt lugnt år och de långa avbrotten, över 24 timmar, är därför inte koncentrerade till en viss del av landet, utan geografiskt spridda, säger Carl Johan Wallnerström.

Färre avbrott än tidigare år

I rapporten finns även siffror över antal avbrott per kund. Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. Under 2016 var andelen kunder som drabbades av fler än 11 avbrott 0,5 procent, vilket är den lägsta siffran sedan 2010.

– Precis som tidigare ser vi dock att elnät på landsbygden i genomsnitt har sämre leveranssäkerhet än elnät i tätorter och kunder på landsbygden drabbas därför av många fler elavbrott än tätortskunder, säger Carl Johan Wallnerström.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.