Under dagen kommer Kristina Östman och Karin Alvehag från Ei att berätta om de delar i förslaget som handlar om elnätsrelaterade frågor. Även Emil Rehnstedt, ansvarig för elnät på Energiföretagen Sverige kommer att medverka. I programmet finns också tid för diskussioner och frågor. Moderator är Ei:s Karin Tvingsjö.

Datum, tid och plats: Den 2 oktober 2017, klockan 13:00-16:00 i Stockholm.

Bakgrund

Mer om Europeiska kommissionens lagförslag finns att läsa på Ei:s webbplats.

Platser kvar på seminariet "Lagförslaget Ren energi för alla i Europa – elnätsfrågor i fokus"

by , https://www.ei.se, 2017-09-12 08:50:33

Den 2 oktober bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till seminariet Lagförslaget Ren energi för alla i Europa – elnätsfrågor i fokus. Dagen bjuder på information och samtal om hur de föreslagna EU-reglerna gällande elnätsverksamhet kan komma att påverka den svenska energimarknaden. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till seminariet.

Under dagen kommer Kristina Östman och Karin Alvehag från Ei att berätta om de delar i förslaget som handlar om elnätsrelaterade frågor. Även Emil Rehnstedt, ansvarig för elnät på Energiföretagen Sverige kommer att medverka. I programmet finns också tid för diskussioner och frågor. Moderator är Ei:s Karin Tvingsjö.

Datum, tid och plats: Den 2 oktober 2017, klockan 13:00-16:00 i Stockholm.

Bakgrund

Mer om Europeiska kommissionens lagförslag finns att läsa på Ei:s webbplats.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.