Ei och övriga tillsynsmyndigheter i Europa ska nu pröva förslaget och vill gärna ha in synpunkter från marknadsaktörer och andra berörda. Förslaget konsulteras därför av Ei och de andra nordiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för NordREG*.

Förslaget om prissättning på intradagskapacitet följer på kommissionsriktlinjen CACM. Kommissionsriktlinjens hela namn är "Fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)". CACM innehåller harmoniserade minimiregler för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen. CACM trädde ikraft den 14 augusti 2015.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Nytt förslag om prissättning av intradagskapacitet

by , https://www.ei.se, 2017-09-08 12:57:08

I slutet av augusti fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in ett förslag från Svenska kraftnät om prissättning av intradagskapacitet. Förslaget innebär bland annat att ett auktionsförfarande införs som ett komplement till den kontinuerliga handeln.

Ei och övriga tillsynsmyndigheter i Europa ska nu pröva förslaget och vill gärna ha in synpunkter från marknadsaktörer och andra berörda. Förslaget konsulteras därför av Ei och de andra nordiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för NordREG*.

Förslaget om prissättning på intradagskapacitet följer på kommissionsriktlinjen CACM. Kommissionsriktlinjens hela namn är "Fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)". CACM innehåller harmoniserade minimiregler för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen. CACM trädde ikraft den 14 augusti 2015.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.