Elnätsföretagens rapportering till eSett är viktig för att balansavräkningen och därmed elmarknaden ska fungera. Från det datum föreskrifterna träder i kraft måste därför elnätsföretagen se till att deras dagliga rapportering till eSett sker på rätt sätt.

De nya reglerna möjliggör en samlad och samordnad nordisk balansavräkning, Nordic Balance Settlement (NBS), vilken har utarbetats av tre nationella systemansvariga: Affärsverket svenska kraftnät i Sverige, Statnett i Norge och Fingrid i Finland. Inom ramen för arbetet med NBS har de systemansvariga etablerat det gemensamt ägda bolaget eSett Oy, som kommer att överta den operativa delen av balansavräkningen från respektive systemansvarig.

– På Ei har vi också avsatt resurser för tillsyn om det skulle visa sig att företagen brister i sin rapportering, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Fotnot: eSett är det företag som ansvarar för den nordiska balansavräkningen. 


Nya föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering träder i kraft den 1 maj

by , https://www.ei.se, 2017-02-14 10:32:21

Den första maj 2017 träder Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nya föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering i kraft. Från samma datum måste elnätsföretagen börja rapportera sina mätvärden och strukturdata till eSett*.

Elnätsföretagens rapportering till eSett är viktig för att balansavräkningen och därmed elmarknaden ska fungera. Från det datum föreskrifterna träder i kraft måste därför elnätsföretagen se till att deras dagliga rapportering till eSett sker på rätt sätt.

De nya reglerna möjliggör en samlad och samordnad nordisk balansavräkning, Nordic Balance Settlement (NBS), vilken har utarbetats av tre nationella systemansvariga: Affärsverket svenska kraftnät i Sverige, Statnett i Norge och Fingrid i Finland. Inom ramen för arbetet med NBS har de systemansvariga etablerat det gemensamt ägda bolaget eSett Oy, som kommer att överta den operativa delen av balansavräkningen från respektive systemansvarig.

– På Ei har vi också avsatt resurser för tillsyn om det skulle visa sig att företagen brister i sin rapportering, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Fotnot: eSett är det företag som ansvarar för den nordiska balansavräkningen. 


Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.