Rapporten Nordiskt energisamarbete: Starkt i dag – starkare i morgon tar sin utgångspunkt i övergången till grön energi, klimatavtalet i Paris, utvecklingen inom energisektorn i EU och de nationella energistrategierna i Norden.

Energimarknadsinspektionen (Ei) välkomnar förslaget att det nordiska energisamarbetet bör stärkas ytterligare och har många positiva erfarenheter av det samarbete som idag sker mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG*.

– Vår erfarenhet är att det nordiska samarbetet med övriga tillsynsmyndigheter stärker och utvecklar Ei:s nationella arbete och gör att vi bättre kan bidra till att utveckla spelreglerna för elmarknaden både i Norden och inom EU. NordREG firar i år sitt 15 års-jubileum och känns mer aktuellt än någonsin, säger Caroline Törnqvist, chef för Ei:s avdelning marknadsövervakning och internationella frågor.

Rapporten ska ses som ett inspel till de nordiska energiministrarna och deras fortsatta arbete med att utveckla det nordiska energisamarbetet.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Ny rapport med förslag till ökat nordiskt samarbete inom energiområdet

by , https://www.ei.se, 2017-07-07 11:31:24

De nordiska energiministrarna har gett Jorma Ollila i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur det nordiska samarbetet inom energiområdet kan stärkas. I juni publicerades rapporten som bland annat innehåller fjorton förslag till ökat nordiskt energisamarbete.

Rapporten Nordiskt energisamarbete: Starkt i dag – starkare i morgon tar sin utgångspunkt i övergången till grön energi, klimatavtalet i Paris, utvecklingen inom energisektorn i EU och de nationella energistrategierna i Norden.

Energimarknadsinspektionen (Ei) välkomnar förslaget att det nordiska energisamarbetet bör stärkas ytterligare och har många positiva erfarenheter av det samarbete som idag sker mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG*.

– Vår erfarenhet är att det nordiska samarbetet med övriga tillsynsmyndigheter stärker och utvecklar Ei:s nationella arbete och gör att vi bättre kan bidra till att utveckla spelreglerna för elmarknaden både i Norden och inom EU. NordREG firar i år sitt 15 års-jubileum och känns mer aktuellt än någonsin, säger Caroline Törnqvist, chef för Ei:s avdelning marknadsövervakning och internationella frågor.

Rapporten ska ses som ett inspel till de nordiska energiministrarna och deras fortsatta arbete med att utveckla det nordiska energisamarbetet.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.