EU-förordningar om anslutning av förbrukare, DCC och anslutning av HVDC trädde i kraft i september 2016. Undantag från dessa förordningar ska kunna beviljas för att ta hänsyn till lokala förhållanden av undantagskaraktär, till exempel där överensstämmelse med kraven i förordningen skulle kunna äventyra stabiliteten i det lokala nätet. Eller där säker drift av respektive förordning berörd anläggning kan kräva driftsförhållanden som inte är i linje med respektive förordningen (skäl 19 i DCC och skäl 14 i HVDC).

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ange kriterier för att bevilja undantag från krav i EU-förordning 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare och EU-förordning 2016/1447 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

Kraven i förordningar är både omfattande och detaljerade. Det är inte möjligt att förutse alla tänkbara situationer och anläggningsspecifika förutsättningar. Därför har Ei valt att föreslå ett antal övergripande kriterier som ska beaktas vid bedömningen om undantag från krav i förordningarna kan beviljas eller inte. De föreslagna övergripande kriterierna ger utrymme för att hänsyn tas till lokala förhållanden av undantagskaraktär.

Kriterier för undantag från DCC berör främst elnätsföretag och ägare av förbrukningsanläggningar anslutna till stamnätet och ägare av förbrukningsenheter som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till elnät.

Kriterier för undantag från HVDC berör främst elnätsföretag, ägare av HVDC-anläggningar och ägare av kraftparksmoduler anslutna genom likström till elnät.

Här kan du ta del av Ei:s förslag till kriterier för att bevilja undantag

Så här lämnar du synpunkter

Ei vill gärna ha synpunkter på de föreslagna kriterierna. Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt vid samrådet den 22 mars. Synpunkter kan också skickas via e-post till registrator@ei.se senast samma dag som samrådet. För synpunkter om DCC ange diarienummer: 2016-102710 och för synpunkter om HVDC ange diarienummer: 2016-102771.

Tid, plats och anmälan till samrådet

Samrådet sker i Ei:s möteslokaler på Drottninggatan 26 i Stockholm den 22 mars klockan 9:30-12:00. 

Anmäl dig till samrådet senast den 15 mars till eifunkpostteknisk@ei.se

Var vänlig ange ditt namn samt företag/organisation vid anmälan. Genom att anmäla dig till samrådet godkänner du även att Ei hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL).

 

Nu kan du ta del av Ei:s förslag till kriterier för undantag inför samråd om nätföreskrifterna DCC och HVDC

by , https://www.ei.se, 2017-03-03 09:01:40

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat förslag till kriterier för två olika nätföreskrifter som handlar om anslutning till elnät DCC och HVDC. Det är viktigt att berörda intressenter lämnar sina synpunkter. Läs gärna igenom förslagen inför Ei:s samråd 22 mars.

EU-förordningar om anslutning av förbrukare, DCC och anslutning av HVDC trädde i kraft i september 2016. Undantag från dessa förordningar ska kunna beviljas för att ta hänsyn till lokala förhållanden av undantagskaraktär, till exempel där överensstämmelse med kraven i förordningen skulle kunna äventyra stabiliteten i det lokala nätet. Eller där säker drift av respektive förordning berörd anläggning kan kräva driftsförhållanden som inte är i linje med respektive förordningen (skäl 19 i DCC och skäl 14 i HVDC).

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ange kriterier för att bevilja undantag från krav i EU-förordning 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare och EU-förordning 2016/1447 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

Kraven i förordningar är både omfattande och detaljerade. Det är inte möjligt att förutse alla tänkbara situationer och anläggningsspecifika förutsättningar. Därför har Ei valt att föreslå ett antal övergripande kriterier som ska beaktas vid bedömningen om undantag från krav i förordningarna kan beviljas eller inte. De föreslagna övergripande kriterierna ger utrymme för att hänsyn tas till lokala förhållanden av undantagskaraktär.

Kriterier för undantag från DCC berör främst elnätsföretag och ägare av förbrukningsanläggningar anslutna till stamnätet och ägare av förbrukningsenheter som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till elnät.

Kriterier för undantag från HVDC berör främst elnätsföretag, ägare av HVDC-anläggningar och ägare av kraftparksmoduler anslutna genom likström till elnät.

Här kan du ta del av Ei:s förslag till kriterier för att bevilja undantag

Så här lämnar du synpunkter

Ei vill gärna ha synpunkter på de föreslagna kriterierna. Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt vid samrådet den 22 mars. Synpunkter kan också skickas via e-post till registrator@ei.se senast samma dag som samrådet. För synpunkter om DCC ange diarienummer: 2016-102710 och för synpunkter om HVDC ange diarienummer: 2016-102771.

Tid, plats och anmälan till samrådet

Samrådet sker i Ei:s möteslokaler på Drottninggatan 26 i Stockholm den 22 mars klockan 9:30-12:00. 

Anmäl dig till samrådet senast den 15 mars till eifunkpostteknisk@ei.se

Var vänlig ange ditt namn samt företag/organisation vid anmälan. Genom att anmäla dig till samrådet godkänner du även att Ei hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL).

 

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.