Under dagen kommer Kristina Östman och Karin Alvehag från Ei att berätta om de delar i förslaget som handlar om elnätsrelaterade frågor. Även Emil Rehnstedt, ansvarig för elnät på Energiföretagen Sverige kommer att medverka. I programmet finns också tid för diskussioner och frågor. Moderator är Ei:s Karin Tvingsjö.

Datum, tid och plats: Den 2 oktober 2017, klockan 13:00-16:00 i Stockholm.

Bakgrund

Mer om Europeiska kommissionens lagförslag finns att läsa på Ei:s webbplats.

Nu kan du anmäla dig till seminariet "Lagförslaget Ren energi för alla i Europa – elnätsfrågor i fokus"

by , https://www.ei.se, 2017-08-24 12:46:31

Den 2 oktober bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till seminariet Lagförslaget Ren energi för alla i Europa – elnätsfrågor i fokus. Dagen bjuder på information och samtal om hur de föreslagna EU-reglerna gällande elnätsverksamhet kan komma att påverka den svenska energimarknaden.

Under dagen kommer Kristina Östman och Karin Alvehag från Ei att berätta om de delar i förslaget som handlar om elnätsrelaterade frågor. Även Emil Rehnstedt, ansvarig för elnät på Energiföretagen Sverige kommer att medverka. I programmet finns också tid för diskussioner och frågor. Moderator är Ei:s Karin Tvingsjö.

Datum, tid och plats: Den 2 oktober 2017, klockan 13:00-16:00 i Stockholm.

Bakgrund

Mer om Europeiska kommissionens lagförslag finns att läsa på Ei:s webbplats.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.