Den 30 november 2016 lämnade EU-kommissionen lagförslaget om Ren energi för alla i Europa till Europaparlamentet och rådet för beredning. Syftet med förslaget är att EU ska vara ledande i världens omställning till ren energi.

Lagförslaget diskuteras nu på olika sätt i Sverige och övrig Europa och i april publicerade NordREG de nordiska energitillsynsmyndigheternas syn på de frågor i lagförslaget som handlar om aggregering och efterfrågeflexibilitet.

Här är en sammanfattning av NordREG:s synpunkter gällande aggregering och efterfrågeflexibilitet på förslaget Ren energi till alla i Europa.

Efterfrågeflexibilitet är en viktig fråga och det är lämpligt att låta regionerna och medlemsländerna (till exempel Norden och Sverige) att bestämma om och när regler för efterfrågeflexibiliet kan genomföras, samt vilka regler för oberoende aggregatorer som är lämpliga och effektiva att genomföra. NordREG anser att marknadsbaserade lösningar bäst bidrar till att efterfrågeflexibilitet utvecklas.

NordREG anser att medlemsstaterna inom EU bör tillåtas att bestämma över detaljer i regelverket. En modell, tänkt att passa alla marknader inom EU, kan leda till ineffektivitet eftersom det kan bidra till en felaktig kostnadsfördelning mellan marknadsaktörerna och störa prisbildningen. Det är lämpligt att ta hänsyn till varje regions och marknads utvecklingsnivå och om det behövs reglering på just den marknaden. Kostnader som uppstår ska också så långt det är möjligt hänföras till den som orsakade dem och i minsta möjliga mån fördelas på slutkunderna. De incitament som idag finns för balansansvariga ska beaktas.

Därför föreslår NordREG att förslaget till nytt elmarknadsdirektiv (en del av Ren energi för alla) ska fokusera på att föreskriva om tjänsten aggregering och på att se till att alla kunder har rätt att delta i alla marknader, i stället för att föreskriva ansvaret för olika roller.

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

**En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader.

NordREG ger sin syn på lagförslaget "Ren energi för alla i Europa"

by , https://www.ei.se, 2017-05-17 09:34:56

I april publicerade NordREG* ett dokument där organisationen ger sin syn på frågorna om aggregering** och efterfrågeflexibilitet i Europeiska kommissionens lagförslag Ren energi till alla i Europa.

Den 30 november 2016 lämnade EU-kommissionen lagförslaget om Ren energi för alla i Europa till Europaparlamentet och rådet för beredning. Syftet med förslaget är att EU ska vara ledande i världens omställning till ren energi.

Lagförslaget diskuteras nu på olika sätt i Sverige och övrig Europa och i april publicerade NordREG de nordiska energitillsynsmyndigheternas syn på de frågor i lagförslaget som handlar om aggregering och efterfrågeflexibilitet.

Här är en sammanfattning av NordREG:s synpunkter gällande aggregering och efterfrågeflexibilitet på förslaget Ren energi till alla i Europa.

Efterfrågeflexibilitet är en viktig fråga och det är lämpligt att låta regionerna och medlemsländerna (till exempel Norden och Sverige) att bestämma om och när regler för efterfrågeflexibiliet kan genomföras, samt vilka regler för oberoende aggregatorer som är lämpliga och effektiva att genomföra. NordREG anser att marknadsbaserade lösningar bäst bidrar till att efterfrågeflexibilitet utvecklas.

NordREG anser att medlemsstaterna inom EU bör tillåtas att bestämma över detaljer i regelverket. En modell, tänkt att passa alla marknader inom EU, kan leda till ineffektivitet eftersom det kan bidra till en felaktig kostnadsfördelning mellan marknadsaktörerna och störa prisbildningen. Det är lämpligt att ta hänsyn till varje regions och marknads utvecklingsnivå och om det behövs reglering på just den marknaden. Kostnader som uppstår ska också så långt det är möjligt hänföras till den som orsakade dem och i minsta möjliga mån fördelas på slutkunderna. De incitament som idag finns för balansansvariga ska beaktas.

Därför föreslår NordREG att förslaget till nytt elmarknadsdirektiv (en del av Ren energi för alla) ska fokusera på att föreskriva om tjänsten aggregering och på att se till att alla kunder har rätt att delta i alla marknader, i stället för att föreskriva ansvaret för olika roller.

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

**En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.