Förslaget på kapacitetsberäkningsmetod har tagits fram enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), artikel 20 (2).

Tillsynsmyndigheterna i kapacitetsberäkningsregionen har enligt förordningen sex månader på sig att utvärdera och begära eventuella ändringar på förslaget innan det kan godkännas. Ei vill gärna ha in synpunkter från marknadsaktörer och andra berörda. Förslaget konsulteras därför av Ei och de andra nordiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för NordREG*.

NordREG vill ha in synpunkterna senast den 17 oktober 2017.

Dokument och mer information finns på NordREG:s webbplats.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Lämna synpunkter på metod för kapacitetsberäkning

by , https://www.ei.se, 2017-09-22 09:39:15

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått ett förslag från Svenska kraftnät om kapacitetsberäkningsmetod för den Nordiska kapacitetsberäkningsregionen.

Förslaget på kapacitetsberäkningsmetod har tagits fram enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), artikel 20 (2).

Tillsynsmyndigheterna i kapacitetsberäkningsregionen har enligt förordningen sex månader på sig att utvärdera och begära eventuella ändringar på förslaget innan det kan godkännas. Ei vill gärna ha in synpunkter från marknadsaktörer och andra berörda. Förslaget konsulteras därför av Ei och de andra nordiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för NordREG*.

NordREG vill ha in synpunkterna senast den 17 oktober 2017.

Dokument och mer information finns på NordREG:s webbplats.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.