Kunder som tycker att avgiften för att ansluta sig till elnätet är för hög kan vända sig till Ei för att få avgiften prövad.

När Ei prövar anslutningsavgiften har myndigheten tidigare tillämpat en metod där Ei utgått från branschens standardkostnader och gjort avdrag för vissa omkostnadspåslag. Nu har förvaltningsrätten nyligen slagit fast att sådana avdrag inte får göras.

Som en följd av domstolens beslut har Ei justerat beloppen för de längre avstånden i schablonmetoden som myndigheten använder för att beräkna den högsta skäliga avgiften för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek 16-25 Ampere.

Förändringen berör anslutningar som ligger mer än 600 meter från en anslutningspunkt. För dessa anslutningar blir meterkostnaden något högre för kunden. Förändringen gäller både sträckningar över 600 meter där Ei beräknar avgiften enligt en schablon och sträckningar som inte omfattas av schablonmetoden där Ei gör individuella bedömningar baserat på branschens standardkostnader.

I nedanstående tabell visas de nya avgifterna.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt
(fågelvägen)
Avgift
(belopp exklusive moms) 
 0–200 meter  22 100 kr
 200–600 meter  22 100 kr + 189 kr/meter
 600–1200 meter 97 700 kr + 119 kr/meter (tidigare 112 kr/meter)
 1200–1800 meter 169 100 kr + 180 kr/meter (tidigare 167 kr/meter)

Justerad metod för att beräkna avgiften för anslutning till elnätet

by , https://www.ei.se, 2017-04-05 12:46:20

Energimarknadsinspektionen (Ei) har justerat metoden för beräkning av vad det högst får kosta för en kund att ansluta sig till elnätet. Ändringen beror på att förvaltningsrätten nyligen slagit fast att Ei inte får göra avdrag för vissa omkostnadspålägg vid beräkning av skälig anslutningsavgift.

Kunder som tycker att avgiften för att ansluta sig till elnätet är för hög kan vända sig till Ei för att få avgiften prövad.

När Ei prövar anslutningsavgiften har myndigheten tidigare tillämpat en metod där Ei utgått från branschens standardkostnader och gjort avdrag för vissa omkostnadspåslag. Nu har förvaltningsrätten nyligen slagit fast att sådana avdrag inte får göras.

Som en följd av domstolens beslut har Ei justerat beloppen för de längre avstånden i schablonmetoden som myndigheten använder för att beräkna den högsta skäliga avgiften för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek 16-25 Ampere.

Förändringen berör anslutningar som ligger mer än 600 meter från en anslutningspunkt. För dessa anslutningar blir meterkostnaden något högre för kunden. Förändringen gäller både sträckningar över 600 meter där Ei beräknar avgiften enligt en schablon och sträckningar som inte omfattas av schablonmetoden där Ei gör individuella bedömningar baserat på branschens standardkostnader.

I nedanstående tabell visas de nya avgifterna.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt
(fågelvägen)
Avgift
(belopp exklusive moms) 
 0–200 meter  22 100 kr
 200–600 meter  22 100 kr + 189 kr/meter
 600–1200 meter 97 700 kr + 119 kr/meter (tidigare 112 kr/meter)
 1200–1800 meter 169 100 kr + 180 kr/meter (tidigare 167 kr/meter)
Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.