Syftet med dagen är att presentera och få synpunkter på Incitament för smarta elnät som är en studie om elnätsföretagens befintliga incitament för investeringar i smarta elnät. Studien är initierad av Forum för smarta elnät och framtagen av Copenhagen Economics.

Hearingen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är den 22 augusti.

Mer information

Hearing om incitament för smarta elnät

by , https://www.ei.se, 2017-08-10 10:43:41

Den 29 augusti bjuder Forum för smarta elnät in till en hearing med rubriken "Stimulerar dagens nätreglering investeringar i smarta lösningar?"

Syftet med dagen är att presentera och få synpunkter på Incitament för smarta elnät som är en studie om elnätsföretagens befintliga incitament för investeringar i smarta elnät. Studien är initierad av Forum för smarta elnät och framtagen av Copenhagen Economics.

Hearingen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är den 22 augusti.

Mer information

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.