Undersökningen har genomförts genom en enkätundersökning samt djupintervjuer med nätägare, företag som tillverkar hårdvara för elmarknaden med flera. Slutsatsen är att företagen inte anser att incitamentsregleringen gör någon verklig skillnad.

Undersökningen har genomförts av Copenhagen Economics på uppdrag av Forum för smarta elnät och i förra veckan publicerades rapporten.

Mer information om Forum för smarta elnät och om rapporten finns att läsa på webbplatsen swedishsmartgrid.se.

Forum för smarta elnät presenterar rapport om incitamentsreglering

by , https://www.ei.se, 2017-10-11 09:19:01

Forum för smarta elnät har låtit undersöka om intäktsramsregleringen ger tillräckliga incitament för nätägare att investera i lösningar för smartare elnät.

Undersökningen har genomförts genom en enkätundersökning samt djupintervjuer med nätägare, företag som tillverkar hårdvara för elmarknaden med flera. Slutsatsen är att företagen inte anser att incitamentsregleringen gör någon verklig skillnad.

Undersökningen har genomförts av Copenhagen Economics på uppdrag av Forum för smarta elnät och i förra veckan publicerades rapporten.

Mer information om Forum för smarta elnät och om rapporten finns att läsa på webbplatsen swedishsmartgrid.se.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.