Enligt ellagen har elnätsägare en skyldighet att ansluta kunder inom den spänningsnivå som deras tillstånd tillåter både för produktion och förbrukning om inte särskilda skäl föreligger. Ett exempel på sådant särskilt skäl kan vara kapacitetsbrist. Om man som kund blir nekad anslutning kan man begära prövning hos Energimarknadsinspektionen (Ei) av det aktuella nätföretagets anslutningsskyldighet.

Med anledning av GEAB:s beslut kommer Ei inom de närmaste dagarna att öppna tillsyn. Tillsynen syftar till att granska den kapacitetsbegränsning som GEAB:s hänvisar till samt att utreda hur nätföretagets överföringsskyldighet förhåller sig till det beslut de meddelat.

Energimarknadsinspektionen (Ei) öppnar tillsyn mot Gotlands Elnät AB

by , https://www.ei.se, 2017-10-02 14:45:05

Gotlands Elnät AB kommer inte att tillåta anslutning av ny elproduktion i sitt elnät. Enligt GEAB:s webbplats innebär beslutet att ingen ny elproduktion, inklusive småskalig produktion, kommer att kunna ansluta efter den 1 november 2017.

Enligt ellagen har elnätsägare en skyldighet att ansluta kunder inom den spänningsnivå som deras tillstånd tillåter både för produktion och förbrukning om inte särskilda skäl föreligger. Ett exempel på sådant särskilt skäl kan vara kapacitetsbrist. Om man som kund blir nekad anslutning kan man begära prövning hos Energimarknadsinspektionen (Ei) av det aktuella nätföretagets anslutningsskyldighet.

Med anledning av GEAB:s beslut kommer Ei inom de närmaste dagarna att öppna tillsyn. Tillsynen syftar till att granska den kapacitetsbegränsning som GEAB:s hänvisar till samt att utreda hur nätföretagets överföringsskyldighet förhåller sig till det beslut de meddelat.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.