Det är tredje året i rad som Ei medverkar på arbetsmarknadsmässan på Umeå universitet. Ei har även medverkat på arbetsmarknadsdagar på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, på Uppsala universitet och på Stockholms universitet.

– För oss är det ett jättebra tillfälle att träffa studenter och berätta mer om Ei och om de frågor som vi arbetar med, säger Jerker Sidén, analytiker på Ei och projektledare för myndighetens studentsatsning.

Treårig satsning

Ei:s medverkan på arbetsmarknadsdagar är en del av myndighetens studentsatsning som startade i slutet av 2014. Satsningen innebär även att Ei erbjuder examensarbeten, tipsar om uppsatsämnen samt gästföreläser på universitet och högskolor.

Ei träffar studenter i Umeå

by , https://www.ei.se, 2017-01-23 15:38:26

Den 31 januari finns Energimarknadsinspektionen (Ei) på plats på Uniaden – en arbetsmarknadsdag på Umeå universitet.

Det är tredje året i rad som Ei medverkar på arbetsmarknadsmässan på Umeå universitet. Ei har även medverkat på arbetsmarknadsdagar på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, på Uppsala universitet och på Stockholms universitet.

– För oss är det ett jättebra tillfälle att träffa studenter och berätta mer om Ei och om de frågor som vi arbetar med, säger Jerker Sidén, analytiker på Ei och projektledare för myndighetens studentsatsning.

Treårig satsning

Ei:s medverkan på arbetsmarknadsdagar är en del av myndighetens studentsatsning som startade i slutet av 2014. Satsningen innebär även att Ei erbjuder examensarbeten, tipsar om uppsatsämnen samt gästföreläser på universitet och högskolor.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.