– Vi bedömer att det finns frågor som har stor påverkan på den framtida regleringen av gasnätsföretagens intäktsramar och väljer därför att överklaga domen till högsta instans, säger Göran Morén tf chefsjurist på Ei.

Ei anser bland annat att det finns frågor av principiell betydelse som bör prövas av en högre instans, exempelvis frågor som handlar om metoder för att fastställa intäktsramen. Ei har nu skickat in överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen, men har begärt anstånd till den 10 januari 2018 för att utveckla grunderna för överklagandet.

Ei överklagar inte elnätsdomen

Den 17 november meddelade kammarrätten även att Ei nekas prövningstillstånd gällande elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2016–2019. Ei har valt att inte överklaga detta med hänvisning till förslaget om ny reglering av elnätsföretagens intäktramar som myndigheten lämnade till regeringen i oktober. Förslagen går att läsa i Ei:s rapport "Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023".

Läs mer

Ei överklagar kammarrättens dom om gasnätsföretagens intäktsramar

by , https://www.ei.se, 2017-12-07 11:24:22

Den 17 november meddelade kammarrätten dom gällande gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015–2018. Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu valt att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi bedömer att det finns frågor som har stor påverkan på den framtida regleringen av gasnätsföretagens intäktsramar och väljer därför att överklaga domen till högsta instans, säger Göran Morén tf chefsjurist på Ei.

Ei anser bland annat att det finns frågor av principiell betydelse som bör prövas av en högre instans, exempelvis frågor som handlar om metoder för att fastställa intäktsramen. Ei har nu skickat in överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen, men har begärt anstånd till den 10 januari 2018 för att utveckla grunderna för överklagandet.

Ei överklagar inte elnätsdomen

Den 17 november meddelade kammarrätten även att Ei nekas prövningstillstånd gällande elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2016–2019. Ei har valt att inte överklaga detta med hänvisning till förslaget om ny reglering av elnätsföretagens intäktramar som myndigheten lämnade till regeringen i oktober. Förslagen går att läsa i Ei:s rapport "Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023".

Läs mer

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.